גלריית עבודות

דרור זכר
דרור זכר
הדרורים מקננים בחורים קטנים
קן יונים מחוטי ברזל
קן יונים מחוטי ...
יונת סלע מבויתת
יונת סלע מבויתת...
מקננות בכל מקום אפשרי מלכלכות נורא וחוזרות לקנן במקום הבקיעה.
צוצלת
צוצלת
בונה קן בעיקר במקומות נמוכים ממספר מועט של זרדים
סנונית
סנונית
בונה קן מבוץ רוק ועשבים ומדביקה אותו בפינות של תקרות ,כך שהקן למעשה תלוי כלפי מטה
 מאיינות
מאיינות
מאינה מקננת בחורים ,מגרשת ציפורים קטנות ומקננת במקומן ,מטילה כ3  ביצים בצבע כחלחל
בז מצוי
בז מצוי
בז מקנן במקומות גבוהים בעיקר, לעיתים במסתורי כביסה או אדניות . הבז הוא עוף מוגן .
קינון על דוקרני נירוסטה
קינון על דוקרני...